Miasto do tej pory nie otrzymało nawet kopii decyzji wojewody lubelskiego o przekazaniu Wodom Polskim Zalewu Zemborzyckiego

Miasto do tej pory nie otrzymało nawet kopii decyzji wojewody lubelskiego o przekazaniu Wodom Polskim Zalewu Zemborzyckiego. Prezes Wód Polskich Przemysław Gaca zapowiadał jednak, że jeszcze dziś mają oficjalnie rozpocząć formalną procedurę przejęcia.

– Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wojewoda wydaje decyzję dotyczącą Zalewu Zemborzyckiego, wybudowanego ok. 45 lat temu rękoma mieszkańców Lublina, bez udziału a nawet wiedzy władz samorządowych reprezentujących społeczność lokalną – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Zbigniew Dubiel, radca prawny lubelskiego Ratusza, podkreśla, że od strony formalno-prawnej Zalew Zemborzycki jest sztucznym zbiornikiem jedynie zalanym wodami z Bystrzycy. Oznacza to wg niego, że nie jest naturalnym rozlewiskiem rzeki i jako taki nie podlega pod ustawę o prawie wodnym a pod ustawę o gospodarce nieruchomościami a tym samym pod prezydenta miasta.

Wg wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, zgodnie z nowym prawem wodnym, od 1 stycznia Wody Polskie stały się właścicielem Zalewu Zemborzyckiego, lecz w ustawie o prawie wodnym widnieje zapis, który nakazuje wojewodom wydania decyzji potwierdzającej fakt przejęcia przez państwową spółkę zarządu nad danym zbiornikiem, co też wojewoda uczynił w poniedziałek.

 

EK