Remont deptaka przeciągnie się w czasie.

Remont deptaka przeciągnie się w czasie. Powodem są między innymi podmokłe fundamenty kościoła Świętego Ducha, które wymagają osuszenia. Nad pracami czuwa miejski konserwator zabytków. Problem stanowi też stan infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji deszczowej.

-Te utrudnienia nie pozostają bez wpływu na termin – tłumaczy Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin

Koszt remontu Placu Litewskiego, deptaka i Placu Łokietka wraz z terenem pod Bramą Krakowską wyniesie 66 milionów złotych. 49 milionów pochodzi z tzw. dofinansowanie dotacyjnego.

 

EK