Sąd Administracyjny w Lublinie zakończył postępowanie dotyczące wygaszenia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka

Sąd Administracyjny w Lublinie zakończył postępowanie dotyczące wygaszenia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Decyzja miała zapaść dziś, jednak ze względu na zawiłość sprawy, sąd postanowił odroczyć wyrok.

Przypomnijmy, że postępowanie dotyczy zarządzenia zastępczego wojewody lubelskiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina. Powodem było zasiadanie Krzysztofa Żuka w radzie nadzorczej PZU Życie w trakcie trwania kadencji.

– podnosi radca prawny Przemysław Bryłowski, pełnomocnik prezydenta Lublina

W listopadzie 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. W lutym ubiegłego roku wojewoda lubelski w ramach zarządzenia zastępczego wygasił mandat prezydencki Krzysztofa Żuka, który tę decyzję zaskarżył. Zaskarżenie decyzji wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wpłynęło także od Gminy Lublin.

– mówi radca prawny z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Pawłowski.

Decyzja Sądu Administracyjnego w Lublinie zapadnie w przyszłym tygodniu.

 

EK