Będą mediacje pomiędzy wojewodą a organizatorem I Marszu Równości w Lublinie

Posiedzenie pojednawcze w sprawie zniesławienia przez wojewodę lubelskiego zakończyło się skierowaniem sprawy do mediacji. Sąd uznał, że jest pole do porozumienia między stronami.

– Nasza propozycja zmierza do tego, żeby Przemysław Czarnek przeprosił za swoje słowa – mówi adw. Bartosz Przeciechowski, pełnomocnik oskarżyciela 

– Wszystko, co może kierować do jakiegoś porozumienia i zgody, i nie zawracania sądoowi głowy głupotami, jest dobrym rozwiązaniem – odpowiada wojewoda Przemysław Czarnek

Przypomnijmy, że sprawa przeciw wojewodzie lubelskiemu toczy się z prywatnego oskarżenia organizatora I Marszu Równości w Lublina Bartosza Staszewskiego. Chodziło o film na YouTube, w którym Przemysław Czarnek określił Marsz, jako “promocję zboczeń, dewiacji i wynaturzeń”.

Pierwotnie Sąd I Instancji umorzył postępowanie, jednak po apelacji sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia.

Efekty mediacji poznamy 9 maja.

 

EK