Będzie referendum w sprawie Górek Czechowskich

Będzie referendum w sprawie Górek Czechowskich. Prezydent Lublina realizuje swoją obietnicę z kampanii wyborczej. Mieszkańcy zdecydują o zabudowie terenu.

Na pytanie, jak ma się to referendum do tzw. ustawy “lex deweloper”, która -jak wielokrotnie powtarzał Krzysztof Żuk- pozwala właścicielowi terenu zabudować go niezależnie od planu zagospodarowania przestrzennego miasta, prezydent Lublina odpowiedział, że “nie wie, czy właściciel Górek Czechowskich skorzysta z takiej konstrukcji prawnej” i że “jest to zupełnie inna sprawa”.

– Pytanie referendalne odpowiada istocie problemu, który dzisiaj identyfikujemy w odniesieniu do Górek Czechowskich – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Projekt uchwały z pytaniem referendalnym trafi pod obrady Rady Miasta jeszcze w tym miesiącu. Głos w jego sprawie zajęła już spółka TBV, która apeluje do mieszkańców o zagłosowanie na “tak”, gdyż zdaniem właściciela terenu, to wyraz “troski o przyszłe pokolenia, ochronę przyrody i czyste powietrze”. Innego zdania jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka, które uznało, że pytanie referendalne zawiera tezę oraz zafałszowuje rzeczywistość, ponieważ sugeruje, że “chodzi jedynie o zmianę rodzaju dopuszczalnej zabudowy, tymczasem w obecnym miejscowym planie największa powierzchnia przeznaczona jest pod tereny rekreacyjne BEZ ZABUDOWY a obowiązujące Studium określa całe 105 ha jako tereny zielone”.

Referendum planowane jest na 7 kwietnia. Będą mogły wziąć w nim udział osoby stale zamieszkujące na terenie miasta i posiadający czynne prawo wyborcze. 

Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania a jego wynik będzie rozstrzygający, jeżeli więcej niż połowa ważnych głosów wskaże jedno z rozwiązań.

 

EK
fot. Górki Czechowskie – wietrznie zielone