Bezpieczne ferie z koleją na Lubelszczyźnie

Bezpieczne ferie z koleją na Lubelszczyźnie. Straż Ochrony Kolei szczególnym nadzorem objęła wiadukty i mosty kolejowe. Tory patrolują grupy z psami służbowymi. W nocy funkcjonariusze wykorzystują noktowizory i termowizory. Częściej są patrolowane stacje i przystanki, miejsca wyjazdów na zimowy wypoczynek a w szkołach prowadzone są spotkania edukacyjne.

– mówi Martynian Duła z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych

Oznakowane żółtymi naklejkami zostały wszystkie przejazdy kolejowo-drogowych w Polsce zarządzane przez PLK. Umieszczone są na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja lub na cokole rogatki. Znajdują się na nich trzy ważne numery: numer identyfikacyjny przejazdu, alarmowy 112 i numery awaryjne do zespołów technicznych. W momencie zagrożenia życia należy zadzwonić na numer 112 i podać z naklejki numer identyfikacyjny przejazdu. Dzięki temu operatorzy 112 i kolejarze mogą szybko wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. W przypadku usterki niezagrażającej życiu, należy dzwonić na numery służb technicznych.

 

EK
Fot. PKP PLK