Bezpieczne lotnisko

Na lubelskim lotnisku zdarzały się sytuacje niebezpieczne. Głównie ze strony osób niezrównoważonych psychicznie, które stwarzały zagrożenie dla grupy ludzi. Nie było jednak sytuacji, które bezpośrednio zagrażałyby czyjemuś życiu lub zdrowiu. W Lublinie dyskutowano dzisiaj o tym jak zachować bezpieczeństwo w miejscach gdzie przebywa wiele osób.

Fot. pixabay.com

“Uczymy się jak rozpoznawać i eliminować niebezpieczeństwo.” – mówi dr Anna Tychmanowicz z Instytutu Psychologii UMCS

 

Konferencja “Rozpoznawanie i eliminowanie osób, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo w zbiorowiskach ludzkich” odbyła się dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Naukowcy i służby wymienili się doświadczeniem i wiedzą o tym jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych.

OM