Do Sądu Okręgowego wpłynęło zażalenie na umorzenie postępowania dotyczącego wojewody lubelskiego

Do Sądu Okręgowego wpłynęło zażalenie na umorzenie postępowania dotyczącego wojewody lubelskiego. Pełnomocnik Bartosza Staszewskiego, organizatora I Marszu Równości w Lublinie, powołuje się w nim na błędne założenie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód, że medialna wypowiedź oskarżonego nie przekroczyła granic zagwarantowanej konstytucyjnie swobody wypowiedzi.

Przypomnijmy, sprawa dotyczy prywatnego oskarżenia o zniesławienie złożonego przez organizatora I Marszu Równości w Lublinie. Chodzi o słowa wojewody Przemysława Czarnka, który w swoim vlogu zamieszczonym na YouTubie określił marsz jako promocję zboczeń, dewiacji i wynaturzeń.

6 listopada sąd uznał, że znaczenie w tej sprawie ma m.in. kontekst sytuacyjny wypowiedzi. Słowa wojewody lubelskiego zostały wypowiedziane w ramach debaty publicznej dotyczącej organizacji Marszu Równości w Lublinie a w konsekwencji, również w ramach debaty politycznej związanej z wyborami samorządowymi, której uczestnikami byli zarówno Przemysław Czarnek, jak i organizator marszu Bartosz Staszewski. Tym samym sąd podjął decyzję o umorzeniu postępowania.

Sprawa ponownie wróci na wokandę.

 

EK