Dobry Start dla uczniów. Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tzw. wyprawki dla uczniów do 18 roku życia

źródło: pixabay

Dobry Start dla uczniów. Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tzw. wyprawki dla uczniów do 20 roku życia i 24 dla niepełnosprawnych. Wypłacane przez rząd 300zł ma zapewnić im dobry start w rozpoczynającym się roku szkolnym. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

-W tym programie jest kilka nowości – tłumaczy sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną a od sierpnia w formie papierowej w gminach oraz Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, mają otrzymać 300zł wyprawki nie później niż 30 września.

Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z programu Dobry Start skorzysta 4,6 mln uczniów.

 

EK