Klikam z głową

Urzędnicy uczyli dzisiaj dzieci jak klikać z głową, czyli uświadamiali je jakie zagrożenia czyhają w internecie. Dodatkowo najmłodsi mogli nauczyć się kodowania. Wszystko to w ramach organizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej akcji  “Klikam z głową”.

Zapytaliśmy najmłodszych na jakie niebezpieczeństwa mogą natknąć się w sieci. 

Warsztaty “Klikam z głową” mają też przestrzec dzieci przed hejtem w internecie i pokazać jak się przed nim bronić. 

“Zwracamy im również uwagę na ochronę danych osobowych” – mówi Monika Pietrak – Żurkowska z Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie.  

Warsztaty “Klikam z głową” odbyły się dzisiaj w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie w ramach obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu.