Kontrowersyjna ankieta w lubelskim liceum

Kontrowersyjna ankieta w lubelskim liceum. Maturzyści z VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie odpowiadali na takie pytania, jak: “Homoseksualizm jest niemoralny i powinien być prawnie zakazany?”, “Jak często czytasz pismo święte? Jakie masz poglądy polityczne?” czy “Czy zgodziłbyś się aby muzułmanin był Twoim przełożonym?”.

O sprawie poinformowali nieformalną grupę Marsz Równości w Lublinie.

– W ankietach znalazły się bardzo szczegółowe pytania, które mogą budzić niepokój – mówi Honorata Sadurska z nieformalnej grupy Marsz Równości w Lublinie

Uczniowie z trzech klas maturalnych wypełniali ankietę podczas lekcji w szkole. Przedtem zostali poinformowani, że wyniki posłużą do celów naukowych. We wstępie do ankiety znalazła się adnotacja, że zebrane informacje mają przyczynić się do „ulepszenia programów kształcenia młodzieży”.

Na stronie marszrownosci.pl widnieje informacja, że ankiety zostały wprowadzone bez zgody rodziców, ale za zgodą Kuratorium Oświaty.

– Kuratorium Oświaty nie wiedziało nic na ten temat z bardzo prostego powodu, dyrektor nie miał w obowiązku nas informować – mówi Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Pytania ankietowe zostały przygotowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katolicki Uniwersytet w Niemczech.

O sprawie zostało poinformowane biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektor Zespołu do Spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potwierdza, że zawarte w ankiecie pytania rzeczywiście skonstruowane są tak, że sugerują odpowiedź, a ich cel nie jest jasny. Informuje także, że dyrekcja szkoły miała prawo odmówić uniwersytetowi, który chciał przeprowadzić takie badanie..

 

EK
fot. pixabay