Krzysztof Hetman przedstawił najważniejsze założenia swojego programu

Krzysztof Hetman przedstawił najważniejsze założenia swojego programu wyborczego. Kandydat z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego podzielił go na trzy filary. 

Pierwszy dotyczy szacunku i godności dla każdego człowieka. Opiera się on na poszanowaniu poglądów obywateli bez rozgraniczania na pochodzenie, kolor skóry czy światopogląd. 

– mówi Krzysztof Hetman, kandydat do Parlamentu Europejskiego 

Trzeci filar natomiast dotyczy praworządności dla państw. Przewiduje ochronę obywateli przed opresyjnością władzy. 

 

IY