Kultura powinna być bliżej ludzi

Kultura powinna być bliżej ludzi.Lubelski Ruch Miejski chce, by inicjatywy w stylu punktów kultury były powoływane odgórnie a nie z inicjatywy mieszkańców w budżecie obywatelskim.

– Jednym z naszych postulatów jest wprowadzanie na terenie miasta Centrów Aktywności Lokalnych – mówi Szymon Pietrasiewicz z Lubelskiego Ruchu Miejskiego

Lubelski Ruch Miejski zwrócił uwagę na Punktu Kultury na Starych Bronowicach przy ul. Skibińskiej. Otwarty we wrześniu 2015 roku został zamknięty z końcem ubiegłego roku ze względu na brak ciągłości finansowania z miasta.

Mieszkańcy chcieliby, by punkt otworzył się ponownie.

Podobny problem Lubelski Ruch Miejski dostrzega także w nowo powstałych dzielnicach ponieważ, jak twierdzą, w tych obszarach ani miasto ani podmioty, które je budują, nie przewidują punktów, w których mieszkańcy mogliby zaspokajać swoje potrzeby kulturotwórcze, tj. integracja, rekreacja czy sport.

20180925_122955.jpg

 

EK