Łączy nas Lublin – Sylwester Tułajew ogłosił swoje hasło wyborcze

Łączy nas Lublin – Sylwester Tułajew ogłosił swoje hasło wyborcze. Zdanie ma symbolizować dobrą zmianę i pokazać, że żaden mieszkaniec miasta nie może być wykluczony.

– Jestem głęboko przekonany, że to bardzo ważne, aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł powiedzieć, że łączy nas Lublin – tłumaczy poseł Sylwester Tułajew, kandydat PiS na prezydenta Lublina

Sylwester Tułajew podkreśla także, że bardzo ważne jest, by władza nie odwracała się do mieszkańców tyłem i słuchała ich głosu. Kolejny raz zwrócił także uwagę na brak wody i kanalizacji na ul. Wapiennej, przez co -jak uważa poseł Tułajew- jej mieszkańcy czują się wykluczeni i zapomniani przez władzę.

 

EK