Lubelscy radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości  twierdzą, że Prezydent Miasta Krzysztof Żuk “przekroczył granice urzędnika samorządowego”

Lubelscy radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości  twierdzą, że Prezydent Miasta Krzysztof Żuk “przekroczył granice urzędnika samorządowego” podważając niezawisłość Sądu. Chodzi o złożony wczoraj przez prezydenta miasta wniosek o wykluczenie sędzi przewodniczącej ze sprawy o wygaszenie jego mandatu.


– mówi radny PiS Tomasz Pitucha

-Mam konstytucyjne prawo, którego radni PiS mi zabrać nie mogą, do sprawiedliwego osądu i przedstawienia wszystkich wniosków dowodowych w tym zakresie – odpowiada prezydent miasta Krzysztof Żuk

Przypomnijmy, że wczoraj, na kilka godzin przed ogłoszeniem wyroku, prezydent Krzysztof Żuk złożył wniosek o odsunięcie przewodniczącej składu sędziowskiego prowadzącego jego sprawę o wygaśnięcie mandatu. Teraz wniosek rozpatrzy Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jeśli przychyli się do wątpliwości prezydenta Żuka o braku bezstronności sędzi Marty Laskowskiej – Pietrzak, postępowanie sądowe rozpocznie się od nowa w zmienionym składzie.

 

EK