Lubelski Ruch Miejski “Miasto dla Ludzi” wkracza na lubelską scenę polityczną

Lubelski Ruch Miejski “Miasto dla Ludzi” chce wystawić własną listę do Rady Miasta. Przedstawiciele różnych środowisk, między innymi kultury, łączą się we wspólnej sprawie. 

-Nie do końca jesteśmy zadowoleni np. z polityki kulturalnej – mówi Szymon Pietrasiewicz, kierownik Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry” w Centrum Kultury w Lublinie

Działacze przyznają, że rozmawiają z kilkoma osobami o kandydaturze na prezydenta miasta Lublin z ich ramienia.

 

EK