Lubelskie Dni Kultury Studenckiej  nie odbędą się w maju w tradycyjnej formie. Powodem wojna w Ukrainie

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej  nie odbędą się w maju w tradycyjnej formie z powodu wojny w Ukrainie – wynika z oświadczenia  Związku Uczelni Lubelskich. W tym czasie planowane są wydarzenia kulturalne i sportowe na mniejszą skalę.

Związek Uczelni Lubelskich zrzesza Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

„Trwa wojna w Ukrainie, każdego dnia z niepokojem obserwujemy dramatyczną sytuację u naszych wschodnich sąsiadów, dlatego w geście solidarności oraz z szacunku do ukraińskich studentów i ich rodzin przekładamy organizację masowych imprez odbywających się w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej” – podano w oświadczeniu podpisanym przez rektorów uczelni.

Termin i formuła tych imprez zostaną skonsultowane z przedstawicielami samorządów studenckich poszczególnych uczelni, a organizacją wydarzenia zajmie się specjalna grupa robocza, w składzie której znajdą się także przedstawiciele Gminy Lublin.

 

R.Chrzanowska