Marsz Równości przejdzie ulicami Lublina

fot. Piotr Michalski

Marsz Równości przejdzie ulicami Lublina. Sąd Apelacyjny uchylił decyzję prezydenta miasta Krzysztofa Żuka oraz Sądu Okręgowego o zakazie manifestacji. 

Sąd powołał się na niedopełnienie art.14 ustawy o zgromadzeniach publicznych, który mówi o tym, że zgromadzenia można zakazać wtedy, kiedy jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Właśnie na ten artykuł powołał się wcześniej prezydent Lublina zakazując Marszu Równości oraz kontrmanifestacji.środowisk prawicowych, którą to decyzję poparł Sąd Okręgowy w oparciu o ten sam artykuł.

– Decyzja Sądu Okręgowego prowadzi do sytuacji, w której wystarczające do uniemożliwienia zgromadzenia jest nawoływanie do przemocy wobec jego uczestników –  argumentowała sędzia Ewa Popek

Sąd Apelacyjny podkreślił także, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego potwierdzają, że to na władzach państwowych spoczywa obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowanie ochrony jego uczestnikom bez względu na kontrowersyjność prezentowanych przez nich poglądów.

– Z niezwykłym zadowoleniem przyjmuję wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – mówił obecny na rozprawie Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich 

Marsz Równości przejdzie ulicami Lublina jutro o 13:00 spod Zamku Lubelskiego pod Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbędą się panele dyskusyjne.

 

EK