Mieszkańcy Piastowskiego nie chcą bloku i hotelu

   Mieszkańcy osiedla Piastowskiego kategorycznie sprzeciwiają się budowie nowego bloku. Złożyli ponad 250 uwag do propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Leszka Czarnego.
  Urząd Miasta Lublin dopuścił w projekcie możliwość zabudowy obiektem do wysokości 18 metrów – około 5 pięter. Nowy budynek ma powstać na miejscu obecnej siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dodatkowo zostało także wydane pozwolenie na budowę w pobliżu hotelu.
  ”Mieszkańcy osiedla Piastowskiego zostali zmuszeni do obrony swoich domów i swojego osiedla” mówi Emilia Lipińska, wiceprzewodnicząca rady dzielnicy.

 

  W tej chwili uwagi mieszkańców są rozpatrywane. Prawdopodobnie będzie drugie wyłożenie i będą wprowadzone korekty. Planiści zajmą się analizą układu komunikacyjnego. Prace projektowe potrwają około pół roku.
  Jak twierdzą przedstawiciele Urzędu Miasta informowali spółdzielnię mieszkaniową o procedurach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nie udało nam się skontaktować z zarządem dzielnicy.