Nowi konsultanci wojewódzcy

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył powołanie 2 nowym konsultantom wojewódzkim. W dziedzinie neurologii dziecięcej nominowanie otrzymała dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, natomiast w dziedzinie chirurgii plastycznej dr  n. med. Ryszard Mądry. Kadencja konsultantów rozpocznie się od 1 października 2017 r. i potrwa 5 lat.

Dr n. med. Magdalena Chrościńska–Krawczyk jest kierownikiem Polikliniki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz starszym asystentem w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dr n. med. M. Chrościńska – Krawczyk jest  głównym przedstawicielem i koordynatorem na Polskę europejskiej organizacji EACD (European Academy of Childhood Disability), zastępcą przewodniczącego lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest też współautorką 43 publikacji oraz 19 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Dr n. med. Ryszard Jan Mądry jest  specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Pełni funkcję  zastępcy lekarza koordynatora we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Za wybitne zasługi w rozwoju leczenia oparzeń w Polsce w 2016 r. dr Mądry otrzymał medal im. Profesora Wiesława Nasiłowskiego.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl