Oddaj książkę … więźniowi

 Trwa zbiórka książek dla  więźniów. Z  inicjatywą wyszło Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS, które współpracuje z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim. Skazani sygnalizowali, że bardzo chętnie czytają, a opiekunki koła oraz studenci chcą w ten sposób wykorzystać czytelnictwo do celów resocjalizacyjnych. „W więzieniu to ma ogromne znaczenie” mówi  magister Katarzyna Korona z Instytutu pedagogiki UMCS.

 Książki można przekazywać do 4 grudnia do pokoju nr 28 na  wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.