Organizatorzy Marszu Równości złożyli zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego

Organizatorzy Marszu Równości złożyli zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego, która podtrzymała decyzję prezydenta Lublina o zakazie marszu. 

W uzasadnieniu sądu o zakazie, sędzia Sądu Okręgowego Zofia Homa wskazała, że organizatorzy nie podali dokładnej liczby osób, które wezmą udział w manifestacji oraz nie zapewnili właściwego zabezpieczenia służb porządkowych.

– Zabezpieczenie należy do kompetencji Prezydenta Miasta oraz Policji – mówi mec. Anna Mazurczyk, adwokat organizatora Marszu Równości

Wniosek apelacyjny został złożony o godzinie 12.00, od tego momentu sąd ma 24 godziny na rozstrzygnięcie.

 

IY