Pacjenci ze znaczną niepełnosprawnością zyskają nowe uprawnienia

Pacjenci ze znaczną niepełnosprawnością zyskają nowe uprawnienia. Od 1 lipca wejdzie w życie ustawa, dzięki której osoby z takim orzeczeniem będą mogły korzystać z różnych świadczeń poza kolejnością. Celem nowych przepisów jest m.in. zmniejszenie kolejek. 

– Niezbędne w korzystaniu z tego prawa jest okazanie dokumentu potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności – mówi Karol Tarkowski, dyrektor lubelskiego NFZ

Podobne uprawnienie dotyczy usług farmaceutycznych, czyli pominięcie kolejki w aptece.

Dodatkowo nowe przepisy przewidują zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, z której korzystają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych przepisów uzyskacie pod nr 661 881 054.

 

EK