Platforma Obywatelska przeciwna likwidacji Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Platforma Obywatelska przeciwna likwidacji Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. A takie plany ma Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który w jego miejsce chce powołać Instytut Europy Środkowej. Nowa jednostka miałaby się zająć m.in. koncepcją Trójmorza.

Obecnie Instytut Europy Środkowo-Wschodniej działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych, pod nadzorem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siedzibą nowego instytutu dalej byłby Lublin, ale nadzór nad nim ma sprawować premier, za pośrednictwem szefa KPRM.

– De facto, mówimy o likwidacji instytutu naukowego a powołaniu jakiegoś rodzaju agencji rządowej, tak to trzeba nazwać, która będzie pracowała na rzecz PiS i nie będzie miała żadnej niezależności naukowej – mówi poseł Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha

Działacze Platformy apelują o to, by prezydent nie podpisywał ustawy i zwracają uwagę na fakt, że nowy instytut będzie miał dwa miesiące, by podjąć decyzję o przedłużeniu umowy z pracownikami dotychczasowej jednostki. Wg działaczy PO, to jasno wskazuje na chęć zrobienia “czystki i zatrudnienia swoich”.

Jak zapewnia sekretarz stanu w KPRM, Paweł Szrot –  “Nie chodzi o to, żeby całkowicie likwidować instytut i tworzyć od podstaw nową jednostkę. -podkreśla, że- Instytut formalnie podlega likwidacji, ale całe mienie i pracownicy przechodzą do nowej jednostki”. 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest instytucją badawczą, utworzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych 5 października 2001 r.

 

EK