Postępy na S17

Pogłębiły się wykopy, a także pojawiły się pierwsze odcinki nawierzchni betonowej – postępują prace realizowane na dwóch odcinkach przyszłej S17-stki. Mowa o części trasy od granicy z województwem mazowieckim do węzła Kurów Zachód. 

“Aktualnie realizujemy dwa odcinki drogi: od granicy województwa do węzła Skrudki oraz od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód” – mówi Krzysztof Nalewajko

Projekt “Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów” został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to ponad 2 miliardy złotych, w tym wkład unijny wynosi 1,2 miliarda złotych. 

foto. Olka Mazur