Prezydent Krzysztof Żuk podsumował kampanię wyborczą.

Obecny prezydent  podziękował radnym, mieszkańcom oraz społecznikom za wspólne osiem lat rządów. Zaapelował też, aby wziąć udział w wyborach.

Krzysztof Żuk podsumował dziś kampanię wyborczą, ale też ostatnie lata urzędowania. Twierdził, że zrealizuje przedstawiony program, a także dotrzyma zobowiązań.

– mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin

Podczas spotkania głos zabrali także przedstawiciele środowisk społecznych. Każdy z nich dziękował za wykonaną pracę, ale też za zrealizowane inwestycje.

 

IY