Profesor Leszek Mądzik pracuje nad własną interpretacją „Reqiuem” Wolfganga Amadeusza Mozarta

 Profesor Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej KUL pracuje nad własną interpretacją „Reqiuem” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzieło ma być wystawiane na Ukrainie, między innymi w Operze Lwowskiej w rocznicę Wielkiego Głodu z lat 1932-33.
 - Zadanie będzie trudne – przyznaje  Leszek Mądzik.

   Premiera jest zaplanowana w listopadzie.

 

t.spicyn 

fot.archiwum