Ratusz po stronie nauczycieli

Ratusz po stronie nauczycieli. Prezydent Lublina zapewnia, że budżety placówek oświatowych nie będą ograniczone z powodu protestu. W przypadku upomnienia się nauczycieli o ich prawa, Rada Miasta podejmie kroki mające na celu wypłacenie dydaktykom pełnej wypłaty, a rodzicom zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi do zakończenia strajków.

– mówi przewodniczący klubu radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka Michał Krawczyk

– Dyrektorzy i nauczycieli lubelskich placówek oświatowo-wychowawczych, aby w czasie protestu nie przyprowadzali dzieci do szkół czy przedszkoli – dodaje radna Marta Wcisło

Radni zapewniają, że w Urzędzie Miasta i jego wydziałach, takie rozwiązania zostaną zastosowane. Nad szczegółami innych rozwiązań, będą zastanawiali się dopiero, gdy nauczyciele faktycznie zaczną strajkować.

Przypomnijmy, że mimo trzech dni rozmów, do tej pory nie doszło do porozumienia przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli i rządu. Nauczyciele mają rozpocząć strajk w poniedziałek.

 

EK