Rowerzyści na Placu Litewskim

Rowerzyści, rolkarze i zakaz handlu na Placu Litewskim. To założenia  opracowanego przez miasto regulaminu korzystania z tego terenu. Taka propozycja powstała w toku wstępnych dyskusji m.in. ze środowiskami rowerzystów. Teraz rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące tego regulaminu.

“Wyznaczyliśmy ciągi komunikacyjne dla rowerzystów i rolkarzy” – mówi Janusz Semeniuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

W regulaminie korzystania z Placu Litewskiego znalazł się m.in. punkt o tym, że nie można na nim prowadzić działań o charakterze komercyjnym, w tym handlu i reklamy. Jest też mowa o wchodzeniu do fontanny.

– dodaje Semeniuk

Projekt regulaminu korzystania z Placu Litewskiego można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.lublin.eu. Uwagi można przesyłać do 29 października na adres mailowy konsultacje@lublin.eu. 19 października o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3 odbędzie się publiczne spotkanie na ten temat.