Sąd Administracyjny odroczył rozprawę dotyczącą wygaśnięcia mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka

fot. Sebastian Białach

Rozprawa dotycząca wygaszenia mandatu Krzysztofa Żuka odroczona. Sąd Administracyjny wydał dziś decyzję w związku z wnioskami Fundacji Wolności, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Związku Miast Polski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu.

– tłumaczy sędzia Marta Laskowska – Pietrzak

Sprawa została odroczona do momentu rozpatrzenia wniosków organizacji oraz zażalenia Fundacji Wolności.

Sprawa dotyczy złożonego w listopadzie ubiegłego roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. Powodem było zasiadanie Żuka w radzie nadzorczej PZU Życie w trakcie trwania kadencji, w latach 2014–2016. W lutym tego roku wojewoda lubelski w ramach zarządzenia zastępczego wygasił mandat prezydencki Krzysztofa Żuka, który tę decyzję zaskarżył. Zaskarżenie decyzji wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wpłynęło także od Gminy Lublin.

Decyzją Sądu Administracyjnego w Lublinie oba wnioski zostały połączone i będą rozpatrywane jednocześnie.

 

EK