Sąd Administracyjny rozdzielił zakres działalności Zarządu Dróg i Mostów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozdzielił zakres działalności Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Tym samym, przyznał rację wojewodzie w sprawie niezgodności z prawem uchwały Rady Miasta Lublin o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Wg sądu, Zarząd Dróg i Mostów może realizować tylko te zadania, które ma zarządca drogi, czyli jej: budowę, przebudowę i remont. Uchwała Rady Miasta z 31 marca 2011 roku mówiła jednak także o innych powinnościach, tj. zarządzanie ruchem, co wg sądu, jest wykroczeniem poza zakres prawa.

Celem zaskarżonej przez wojewodę lubelskiego uchwały, było, by prace związane z budową dróg, ich utrzymaniem i zarządzaniem, przebiegały efektywniej. Dzisiejszy wyrok WSA ma duże znaczenie dla struktury organizacyjnej Ratusza. Wymaga bowiem, żeby w ramach Urzędu Miasta powstał nowy wydział.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sądu, prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślał, że Miasto wykona wyrok i jeśli sąd nakaże rozdzielnie zakresu działalności ZDiM, to utworzy nowy wydział.

 

EK