Sąd Administracyjny w Lublinie odroczył postępowanie w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka.

Sąd Administracyjny w Lublinie odroczył postępowanie w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Powodem takiej decyzji były złożone dzisiaj nowe wnioski dowodowe ze strony pełnomocnika prezydenta. Radca prawny Przemysław Bryłowski powołał się na zmianę okoliczności prawnej. Chodzi o fakt, że mandat będący przedmiotem postępowania, wygasł w dniu 16 listopada. W związku z tym zarządzenie wojewody nie może wywołać już żadnego skutku.

Przypomnijmy, że postępowanie dotyczy zarządzenia zastępczego wojewody lubelskiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina. Powodem było zasiadanie Krzysztofa Żuka w radzie nadzorczej PZU Życie w trakcie trwania kadencji.

W listopadzie 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. W lutym ubiegłego roku wojewoda lubelski w ramach zarządzenia zastępczego wygasił mandat prezydencki Krzysztofa Żuka, który tę decyzję zaskarżył. Zaskarżenie decyzji wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wpłynęło także od Gminy Lublin.

Rozprawa wróci na wokandę w poniedziałek.

 

EK