Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał rację wojewodzie lubelskiemu

Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę wobec zarządzenia zastępczego wojewody lubelskiego o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. Decyzja sądu dotyczy mandatu, który wygasł 16 listopada i nie ma wpływu na pełnione przez niego obowiązki w minionej kadencji. Tym samym wszystkie podjęte przez prezydenta Krzysztofa Żuka decyzje są ważne.

Zdaniem sądu wojewoda Przemysław Czarnek słusznie uznał, że Krzysztof Żuk naruszył przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie.

– Jedynym akcjonariuszem spółki PZU Życie jest spółka PZU i tylko ona mogła skierować kogokolwiek do Rady Nadzorczej PZU Życie – mówi sędzia Marta Laskowska – Pietrzak

Sąd podkreślił, że w aktach sprawy nie ma oświadczenia woli podpisanego przez ministra Włodzimierza Karpińskiego z dnia kierowania Krzysztofa Żuka do PZU Życie. Zdaniem sądu, Minister Skarbu Państwa wiedział, że nie ma takiego prawa a składanie takiego oświadczenia w tej chwili, jest tylko potwierdzeniem woli, że minister chciałby, ale nie jest to zgodne z przepisem.

Przypomnijmy, że postępowanie dotyczyło zarządzenia zastępczego wojewody lubelskiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Lublina. Powodem było zasiadanie Krzysztofa Żuka w radzie nadzorczej PZU Życie w trakcie trwania kadencji.

W listopadzie 2016r. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. W lutym ubiegłego roku wojewoda lubelski w ramach zarządzenia zastępczego wygasił mandat prezydencki Krzysztofa Żuka, który tę decyzję zaskarżył. Zaskarżenie decyzji wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wpłynęło także od Gminy Lublin.

Wyrok WSA nie jest prawomocny. Prezydent zapowiada odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

EK