Sąd Dyscyplinarny w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie uznał za winnego i ukarał sędziego, który porównał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera, upomnieniem.

Sąd Dyscyplinarny w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie uznał za winnego i ukarał sędziego, który porównał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera, upomnieniem. Wyrok nie był jednogłośny. Odrębne zdanie co do winy oskarżonego miał przewodniczący składu sędzia Leszek Pietraszko. 

– motywował sędzia Leszek Pietraszko

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę tweeta, który sędzia Cezary Skwara zamieścił na profilu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Jego treść brzmiała: “Niczym Fuehrer. Też wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer. To nawet nie jest już zabawne”. Była to odpowiedź sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie na teorię Marka Suskiego tłumaczącą stan cywilny Jarosława Kaczyńskiego.

– uzasadnia sędzia Ewa Bazelan

W lipcu ubiegłego roku Sąd Dyscyplinarny w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie umorzył postępowanie. Sędziowie uznali, że komentarz Skwary jest naganny, jednak był to czyn o niskiej szkodliwości społecznej. Od tej decyzji odwołanie złożyli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. W grudniu 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Wyrok w sprawie jest nieprawomocny. Przysługuje od niego odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji.

 

EK