Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek Andrzeja Filipowicza z Lubelskiego Alarmu Smogowego

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił wniosek Andrzeja Filipowicza z Lubelskiego Alarmu Smogowego. Chodzi o sprostowanie przez spółkę TBV informacji związanych z referendum dotyczącym Górek Czechowskich. Filipowicz twierdzi, że właściciel terenu podaje nieprawdziwe informacje odnośnie możliwości zagospodarowania Górek oraz przekazania miastu mającego tam powstać parku za symboliczną złotówkę.

– Poza oceną “prawda/fałsz” pozostają zarzuty dotyczące intencji spółki TBV, która zmierza do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – mówi sędzia Sądu Rejonowego Anna Wołucka-Ławnikowicz

W ocenie sądu wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ Filipowicz nie udowodnił swoich twierdzeń, a ponad to, przeczą im chociażby założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

EK