Sąd Rejonowy Lublin – Zachód umorzył postępowanie w sprawie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód umorzył postępowanie w sprawie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Sprawa dotyczyła prywatnego oskarżenia o zniesławienie złożonego przez organizatora I Marszu Równości w Lublinie. Chodzi o słowa wojewody, który w swoim vlogu zamieszczonym na YouTubie określił marsz jako promocję zboczeń, dewiacji i wynaturzeń.

– Bezspornym jest fakt, że wyżej wymieniona wypowiedź nie została skierowana bezpośrednio do oskarżyciela prywatnego a dotyczy organizacji Marszu Równości i oceny tego zgromadzenia – mówi sędzia Bernard Domaradzki

Wg sądu, “karanie za prawdę, nawet karą pozbawienia wolności, jawi się jako relikt historyczny, którego nie sposób obronić w realiach demokratycznego państwa”. Tym samym, w ocenie sądu, postępowanie karne miałoby być sądem o prawdę. 

Dla sądu znaczenie w tej sprawie ma też kontekst sytuacyjny wypowiedzi. Słowa wojewody lubelskiego zostały wypowiedziane w ramach debaty publicznej dotyczącej organizacji Marszu Równości w Lublinie a w konsekwencji, również w ramach debaty politycznej związanej z wyborami samorządowymi, której uczestnikami byli zarówno Przemysław Czarnek, jak i organizator marszu Bartosz Staszewski.

Oskarżenie zapowiada odwołanie.

 

EK