Sejmik Województwa Lubelskiego ma dziś przyjąć Samorządową Kartę Praw Rodziny.

Sejmik Województwa Lubelskiego ma dziś przyjąć Samorządową Kartę Praw Rodziny. Uchwała ma potwierdzić konstytucyjne gwarancje praw rodziców, między innymi pierwszeństwo wychowania przez rodziców, również wobec szkoły, a w przyszłości posłużyć do zmian systemowych.

– To odpowiedź na ideologię LGBT – mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek

Samorządową Kartę Praw Rodziny  przyjął już między innymi powiat świdnicki. Dziś zajmie się tym sejmik województwa lubelskiego. Obok karty, radni będą debatować także nad stanowiskiem  dotyczącym “wprowadzenia ideologii LGBT”.

 

EK