Strefa Płatnego Parkowania na prywatnym parkingu

Mieszkaniec Lublina złożył skargę na dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Radni uznali, że jest ona niezasadna. Chodzi o strefę płatnego parkowania, która wg skarżącego, wkracza na jego prywatną posesję.

– Napisałem w czerwcu pismo do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o przeniesienie strefy płatnego parkowania, która blokuje dostęp do naszej własności – mówi Kacper Zaleski, współwłaściciel nieruchomości przy ul. Szewskiej 3

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zajmowała się tą sprawą 13 marca, uznała, że skarga jest niezasadna. Radni podnosili, że głównym zarzutem skarżącego, było nieudzielenie przez ZDM odpowiedzi na jego pisma. Komisja dysponuje jednak skanami, które nie potwierdzają tych zarzutów. Ponad to, radni zarzucili skarżącemu m.in. bezprawne zajęcie pasa ruchu, a także nie zapewnienie drogi manewrowej, która jest konieczna.

– Parkowanie może się odbywać na wyznaczonych miejscach, na utwardzonym parkingu, tego typu działalność mogłaby być prowadzona po wydzierżawieniu pasa drogowego, zawarciu umowy i przygotowaniu dokumentów – mówił na sali dyrektor ZDM w Lublinie Adam Borowy

Radni przewagą 15 do 8, przy dwóch głosach wstrzymujących się, uznali skargę za niezasadną. Skarżący Kacper Zaleski nie wyklucza drogi sądowej.

 

EK
fot. google maps