Sylwester Tułajew nie zgadza się na zwiększenie podatków od nieruchomości w Lublinie.

Sylwester Tułajew nie zgadza się na zwiększenie podatków od nieruchomości w Lublinie. Kandydat na prezydenta miasta z ramienia PiS zaapelował dziś do Krzysztofa Żuka o wycofanie projektu uchwały.

-To jest projekt, który z całą pewnością nie służy naszemu miastu, zwykłym obywatelom ani przedsiębiorcom, wierzę, że 21 października powiemy “stop, nie chcemy drożyzny w Lublinie”  – mówi Sylwester Tułajew

25 lipca Minister Finansów obwieścił nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Stawki maksymalne m.in. podatku od nieruchomości będą od stycznia wyższe o ok. 1,6% od obecnie obowiązujących. Faktyczne stawki podatku od nieruchomości na dany rok ustalają rady gmin w formie uchwały, ale nie mogą być one wyższe od maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów.

-Musieliśmy się do tego dostosować, ale udział naszych stawek w tych maksymalnych, w przyszłym roku będzie dokładnie taki sam, jaki jest, czyli 98,5% – odpowiada Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Sylwester Tułajew przedstawił natomiast dane, według których, przez 8 lat rządów Krzysztofa Żuka, podatek od budynków mieszkalnych wzrósł o ponad 27%. Natomiast podatek od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności o ponad 21%. Na pytanie, czy jako prezydent Lublina zamierza zmniejszyć podatki, kandydat PiS odpowiedział, że “nie będzie ich zwiększał i planuje utrzymać je na dotychczasowym poziomie”. 

 

EK