Wielonarodowa brygada Litewsko – Polsko – Ukraińska weszła w ważny moment w swojej historii

Wielonarodowa brygada Litewsko – Polsko – Ukraińska weszła w ważny moment w swojej historii. Batalion dowodzenia osiągnął gotowość do działań wojennych i otrzymał symbolizujący to sztandar.

– tłumaczy gen. bryg. Jarosław Kraszewski, przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczystości towarzyszyła także zmiana dowódcy, która odbywa się co trzy lata. Ukraiński  płk Dmytro Bratishko przejął obowiązki od dotychczasowego polskiego dowódcy gen. bryg. Zenona Brzuszko.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych tych państw. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku.

 

EK