Wody Polskie oficjalnie rozpoczęły formalną procedurę przejęcia Zalewu Zemborzyckiego

Wody Polskie mają oficjalnie rozpocząć formalną procedurę przejęcia Zalewu Zemborzyckiego wraz z rzeką Bystrzycą. To efekt decyzji wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, który 8 października przekazał prawa właścicielskie tych terenów. 

– Kiedy dopełnimy formalności przejdziemy do oczyszczania zalewu, mamy już jedną wstępną koncepcję – mówi prezes Wód Polskich Przemysław Gaca

Koszt tego wariantu oczyszczania Zalewu Zemborzyckiego to ok. 40 mln zł.

Prezes Wód Polskich chce mieć przynajmniej trzy koncepcje rozwiązania problemu Zalewu Zemborzyckiego. Ostateczna decyzja, która wersja jest najlepsza, ma zostać podjęta po raporcie oddziaływania na środowisko.

 

EK