Znamy skład komisji, która rozpatrzy wnioski o stypendia Burego.

Znamy skład komisji, która rozpatrzy wnioski o stypendia Burego. Wnioski rozpatrywane będą przez: dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii Martę Tarachę, radcę prawnego i dr nauk prawnych Mariusza Filipka oraz dr ekonomii Ilonę Skibińską-Fabrowską. 

– Są tutaj, w tym programie, wartości dodane, które są niezwykle cenne, bo nie zawsze potrafimy wyciągnąć rękę po pomoc i chociaż jesteśmy ludźmi zdolnymi, trudno nam realizować pewne talenty, bo czegoś brakuje – mówi dr Marta Taracha

“Edukacyjny program stypendialny” Fundacji PRE, finansowany z diety radnego wojewódzkiego Jacka Burego, obejmie młodzież od 13 roku życia do końca edukacji szkolnej. Najważniejszym warunkiem ubiegania się o stypendium jest średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosząca minimum 4,75.

– Fundacja PRE jest organizacją, która chce wspierać edukację dzieci i młodzieży – mówi radny wojewódzki Jacek Bury

Program obejmie 12 stypendystów. Każdy z nich dostanie po 1500zł na rok szkolny, wypłacone w comiesięcznych transzach. Im więcej radnych dołączy do programu, tym więcej młodzieży będzie mogło skorzystać ze stypendium.

Wszystkie dokumenty i materiały są dostępne na stronie www.fundacjapre.pl  Wnioski można składać do 1 kwietnia.

 

EK