Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist

symbole narodowe

Polskim symbolom narodowym jest poświęcona wystawa, którą można oglądać na placu Litewskim w Lublinie.  Symbolami narodowymi są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na ten temat znajdują się w Konstytucji RP oraz ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, […]


Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist