Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist

Ks. prof. Mirosław Kalinowski ponownie rektorem KUL

Napisał: on 09-05-2024

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski został wybrany na drugą kadencję 2024-2028.

Ks. prof. Kalinowski nie miał w tych wyborach kontrkandydata. Rektor jest teologiem, specjalizuje się w teologii pastoralnej, homiletyce, opiece paliatywnej i współczesnych formach przekazu wiary. Od 1993 zawodowo związany jest z KUL. Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2008 roku.

Pełnił m.in. funkcje: prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2004–2008) i dziekana Wydziału Teologii (2008–2016), a od 2020 jest Rektorem KUL. Inicjator prowadzenia studiów w areszcie śledczym, zaangażowania uniwersytetu w dialog chrześcijańsko-żydowski oraz utworzenia Centrum Polonijnego KUL.

Społecznie sprawuje również funkcję prezesa Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

LeW/ opr. DySzcz

Fot. www.kul.pl


Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist