Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist

200 tys. zł premii dla młodych rolników

Napisał: on 06-07-2024

Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premie na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej. Na ten cel otrzymają 200 tys. zł.

O wsparcie mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, które nie mają jeszcze ukończonych 41 lat. Wymogiem jest rozpoczęcie tej działalności nie wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku. O premie mogą się też starać osoby, które nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej. Muszą mieć one jednak rolniczy numer identyfikacyjny oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności w gospodarstwie.

Jeśli ten ostatni warunek nie zostanie spełniony, konieczne jest zobowiązanie do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty. Zaś rozpoczęcie uzupełniania wykształcenia musi nastąpić najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania premii. Ponadto konieczne jest złożenie biznesplanu, który winien zostać zrealizowany w ciągu 3 lat.

Jak przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc ta może zostać przeznaczona między innymi na: zakup nieruchomości rolnych czy stada podstawowego zwierząt gospodarskich; „inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży”;  „inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich; zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu (w tym sprzętu komputerowego) czy pojazdów, które służą wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe)”.

Wsparcie jest wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł rolnicy otrzymują po podpisaniu umowy o przyznaniu premii. Drugą – 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Nabór trwa do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane za pomocą systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

RL / opr. ToMa

Fot. pixabay.com


Radio Freee

Hity non stop na 89.9 FM

Current track

Title

Artist